Jaunumi

Automašīnu piegādes un ilgtermiņa nomas iepirkumi23.02.2015 // 16:47

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) ir sācis sadarbību ar Auto Asociāciju, lai pilnveidotu automašīnu piegādes, kā arī ilgtermiņa nomas iepirkumu kvalitāti un sniegtu pasūtītājiem ieteikumus un skaidrojumus, kā novērst būtiskākās problēmas attiecīgo nozaru iepirkumos. 

Auto Asociācija sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir izstrādājusi vadlīnijas automašīnu piegādes, kā arī automašīnu ilgtermiņa nomas publisko iepirkumu veikšanai.

Vadlīnijas kā informatīvs materiāls ir paredzētas publiskā sektora pasūtītājiem, kuri organizē automašīnu piegādes, kā arī automašīnu ilgtermiņa nomas iepirkumus. Lūdzam ņemt vērā, ka šīm vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs un to piemērošana jebkurā gadījumā ir jāsamēro ar pasūtītāja vajadzībām, konkrētā iepirkuma mērķi un aktuālo situāciju.

Dokumentu paraugi kā Labās prakses ieteikumi jaunu un lietotu automobiļu piegādes un nomas (pilna servisa) iepirkumos; Tehnisko specifikāciju paraugi; Automašīnu piegādes un ilgtermiņas nomas paraugnolikums pieejami IUB mājas lapā: https://www.iub.gov.lv/lv/automasinu-piegades-un-nomas-iepirkumi