Jaunumi

Komentārs par Saeimas autobāzes efektivizēšanu un izmaksu optimizāciju16.05.2012 // 16:14

Sabiedrība par atklātību Delna pētnieciskā publikācija "Kā brauc Saeimas deputāti" (publicēts www.deputatiuzdelnas.lv) ir identificējusi vairākas ar Saeimas autoparka vadību saistītas problēmas: autoparka uzturēšanai nepieciešamie resursi un izmaksas, autoparka tehniskā un morālā novecošana un ar to saistītie izdevumi. Latvijas auto nomu asociācija redz virkni uzlabojumu, kā efektivizēt Saeimas autoparka darbību un optimizēt izmaksas.

Rakstā minēts, ka Saeimas autobāzē strādā 144 darbinieki, kuri apkalpo 83 automašīnu lielo Saeimas autoparku. Šāds darbinieku skaits vērtējams kā neadekvāts attiecībā pret apkalpoto automašīnu skaitu. Profesionālos autoparku vadības uzņēmumos un privātā kapitāla uzņēmumos līdzvērtīgu automašīnu parku pilnībā spēj vadīt un apkalpot viens cilvēks. Pieņemot, ka šajā skaitā ir arī automašīnu šoferi (katrai automašīnai viens), nodarbināto cilvēku skaitam nevajadzētu pārsniegt 85 darbiniekus. Ja vērtē Saeimas autobāzes 1,7 miljonu latu kopējo gada budžetu, redzams, ka darbinieku atalgojums veido vairāk nekā pusi - 2011.gadā tie bija 994 596 lati. Nododot Saeimas autoparku kompetentu autoparku vadības speciālistu rokās, autoparka apkalpošanas izmaksas (neiekļaujot automašīnu apkopes un remontdarbus) nepārsniegtu 2000 latu mēnesī. Tāpat jāņem vērā, ka daļa deputātu izvēlas lietot savu privāto automašīnu, saņemot kompensāciju, kas veido papildu izdevumus.

Četrdesmit viena automašīna jeb puse no Saeimas 83 automašīnu plašā autoparka ir vairāk nekā 10 gadu vecas. Pasaules prakse ir pierādījusi, ka automašīnu ekspluatācijas izmaksas pēc piektā dzīves gada strauji pieaug un to uzturēšana ar katru gadu sadārdzinās. Pilna servisa līzinga sniedzēji visā pasaulē piedāvā automašīnu ilgtermiņu nomu (līzingu) uz 3-5 gadiem. Uzturēšanas izmaksas šajā periodā ir salīdzinoši nelielas, iepriekš paredzamas un pārskatāmas, kas ir būtiski, plānojot finanses ilgtermiņā. Vairāk kā 10 gadu vecas automašīnas ir tehniski un morāli novecojušas, pieaug remontdarbu izmaksas un attiecīgi arī dīkstāves laiks.

Lai efektivizētu Saeimas autoparku un pamatoti samazinātu tā izmaksas, Latvijas auto nomu asociācija iesaka:

  • Piesaistīt profesionālu auditorkompāniju, kas veiktu autoparka un finanšu auditu. Tā rezultātā tiks sagatavoti ekonomiski pamatoti ieteikumi autoparka rentabilitātes un noslodzes palielināšanai.
  • Autoparka apkalpošanai piesaistīt profesionālu ārpakalpojumu sniedzēju, kas piedāvātu ne tikai pamatotus ieteikumus esošā autoparka restrukturizācijai, bet arī kompetentas kompleksas mobilitātes konsultācijas.

Ar cieņu,
Arnis Jaudzems
LANA valdes priekšsēdētājs